PRIVACYVERKLARING STEVAST BAAS & GROEN GROEP KOPERS EN/OF GEINTERESSEERDEN
Stevast Baas & Groen Groep BV en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector. In het kader van onze activiteiten als woningverkoper/projectontwikkelaar zal Stevast Baas & Groen Groep persoonsgegevens van haar kopers verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring Kopers beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zal een aangepaste versie opgesteld worden.

Klik hieronder voor de laatste versie:
PRIVACYVERKLARING STEVAST BAAS & GROEN GROEP MRT 2019