Start herontwikkeling Kolkplein en omgeving

Op 16 juni 2020 hebben wethouders Jan Willem Mijnans, Martijn Hamerslag en Igor Bal het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het Kolkplein. Dit gebeurde op symbolische wijze, door het overhandigen van mappen met getekende overeenkomsten aan de heren Roobol en Smit van Haagsebaan Vastgoed BV.


Kolkplein: van winkel- naar woongebied
De gemeente is druk bezig om de leegstand van winkels in het centrum te verminderen. Conform de ‘Herijking Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse’, de toekomstvisie van de stad ‘Nissewaard naar 2040’ en ook het beleid van de Provincie, verandert het Kolkplein van winkel- in woongebied. Dat is niet alleen goed om de leegstand van de winkelpanden te verminderen, maar ook om in te spelen op de behoefte aan meer woningen in Spijkenisse.

De gemeente, Roobol (eigenaar van de winkelpanden) en ontwikkelaar Haagsebaan Vastgoed (een samenwerking van Nissevast en Stevast Ontwikkeling) hebben daarover afspraken gemaakt, vastgelegd in gesloten overeenkomsten.


Uitvoering
De verwachting is dat de winkelpanden vanaf medio 2021 gesloopt worden, waarna de bouw van de woningen op de locaties Kolkplein en aan de overzijde van het Kolkplein (hoek J.M. den Uylllaan en Schenkelweg, Blok 45) kan starten.

Wethouder Mijnans: ‘Ik ben er erg blij met de herinrichting van het Kolkplein en omgeving. De winkels aan het Kolkplein maken plaats voor woningen, wat resulteert in een mooiere entree van het centrum, een compacter winkelgebied en minder leegstand én we komen tegemoet aan de vraag naar meer woningen in Nissewaard’.

‘Mooi om mee te mogen werken aan de transformatie van dit gebied, waar veel gebeurt en gebouwd wordt. De realisatie van een nieuwe entree voor het centrum waar al vanaf de jaren negentig over gesproken wordt’, zeggen Arie Roobol en Arco Smit van Haagsebaan Vastgoed.


Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft, o.a. door een financiële bijdrage, de totstandkoming van deze  ontwikkeling mede mogelijk gemaakt. De betrokken provinciebestuurders Anne Koning en Willy de Zoete zijn dan ook verheugd over het sluiten van de overeenkomsten. Belangrijke provinciale doelstellingen komen hierdoor dichter bij realisatie, te weten aanpak leegstand, concentratie winkelvoorzieningen en versnelling van de woningbouw.


Diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen

Er worden appartementen en woningen in verschillende prijsklassen gerealiseerd. Het gaat daarbij om zowel huur- als koopwoningen.


Omwonenden en winkelbedrijven
De omwonenden Kolkplein en Blok 45 krijgen op korte termijn een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, waar zij de plannen voor het Kolkplein en Blok 45 kunnen komen bekijken en reageren op het ontwerp. Met de winkeliers die gevestigd zijn in het plangebied, zijn en worden in goed overleg afspraken gemaakt over verplaatsing naar andere locaties in Spijkenisse. Action is bijvoorbeeld al verplaatst naar de Kopspijker.